Christos Tsironis

Τσιρώνης Β. Χρήστος, Ιατρός – Βιολόγος, Υποψήφιος διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ημερομηνία Γέννησης:    13 Μαΐου 1977
Τόπος Γέννησης:               Γαρδίκι Θεσπρωτίας, Ελλάς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1995 Απολυτήριο Λυκείου, Λύκειο Παραμυθιάς
Θεσπρωτίας
1997 Εισαγωγή μετά από Πανελλήνιες εξετάσεις στο Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2002 Πτυχίο Βιολογικού Τμήματος Πανεπιστημίου
Πατρών (Λίαν καλώς)
2005 Εισαγωγή μετά από κατατακτήριες εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (4ο εξάμηνο)
2009 Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων (Λίαν Καλώς 7.13)
2009 Υποψήφιος προς ειδίκευση στην ειδικότητα
της Νευρολογίας στο Π.Π.Ν. Ιωαννίνων

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2006 – 2008 Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης σε ιδιωτικά
εκπαιδευτήρια των Ιωαννίνων σε μαθητές Γ’ Λυκείου για τις εισαγωγικές πανελλαδικές εξετάσεις στα μαθήματα της Βιολογίας Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης.
2009 – 2010 Στρατιωτική Θητεία στην Παθολογική
Κλινική του 492 ΓΣΝ Αλεξανδρούπολής ως “Ιατρός Α.Ε.” αναγνωριζόμενη από το υπ. Υγείας ως χρόνος άσκησης στην Παθολογία.
2010 – 2012 Ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου
Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών – Θεσπρωτία
2012 – 2015 Διοικητικός Διευθυντής & Πρόεδρος ΔΣ της Ιατρικής ΑΕ «Σύγχρονη Διαγνωστική – Ιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο»
2016 – σήμερα Ειδικευόμενος Ιατρός Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

Επιμέρους εργασιακή δραστηριότητα
• Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Ph.D) με τίτλο «Νευροφαρμακολογική μελέτη εξωπυραμιδικών διαταραχών» υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Νευρολογίας κ. Κονιτσίωτη Σπύρου και μελών τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής κ. Μαρσέλου Μάριου – Καθηγητή Φαρμακολογίας και Ευαγγέλου Άγγελου – Καθηγητή Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. (in Process)
• Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσιολογίας III (4ου εξαμήνου) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τα έτη 2003 – 2008
• Έμμισθος εργαστηριακός συνεργάτης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας” της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά τα έτη 2003 – 2005.
• Έμμισθος συνεργάτης του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ για την “Αναμόρφωση Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής” (1/1/2004 ως 31/6/2004)
• Μέλος ερευνητικής ομάδας χρηματοδοτούμενου προγράμματος με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Νευρολογίας κ. Κονιτσιώτη Σπυρίδων, με τίτλό «Φαρμακολογική μελέτη βασικών γαγγλίων» (Αρ. έργου 6/1648) με έμφαση στις διαταραχές της κινητικότητας (όψιμη δυσκινησία, νόσος του Πάρκινσον) σε πειραματικά μοντέλα επίμυων κατά τα έτη 2003 – 2009.
• Έμμισθος συνεργάτης ερευνητικού προγράμματος υπο την εποπτεία της επιτροπής ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που χρηματοδοτήθηκε από την COMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES με τίτλο «Ένα πολύπλοκο, πολύ – παραμετρικό σύστημα για συνεχή αξιολόγηση και τον έλεγχο της κινητικής κατάστασης ασθενών που υποφέρουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες – PERFORM»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ

• Αυτοραδιογραφία
• Πρόκληση παρκινσονισμού σε πειραματόζωα (επίμυες) με στερεοτακτική χειρουργική επέμβαση.
• Τοποθέτηση μικροσυρίγγων σε πυρήνες βασικών γαγγλίων του εγκεφάλου επίμυων για οξεία / χρόνια χορήγηση ουσιών.
• Πρόκληση παρκινσονισμού σε πειραματόζωα (μύες, επίμυες) με χορήγηση νευροτοξικών ουσιών (ροτενόνη. MPTP, DSP-4).
• Πρόκληση δυσκινησίας επαγόμενης από levodopa σε παρκινσονικούς επίμυες
• Ρόλος των θερμοεπαγώμενων πρωτεϊνών (Heat shock Proteins) στην νευροπροστασία σε σχέση με την ν.Parkinson. Μελέτες σε διαγονιδιακούς επίμυες που υπερεκφράζουν την ανθρώπινη HSP-70
• Πρόκληση όψιμης δυσκινησίας επαγόμενης από χρόνια χορήγηση νευροληπτικών σε επίμυες

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

“Αυτοραδιογραφική μελέτη της επίδρασης της νευροτοξίνης DSP-4 στο μεταφορέα της νοραδρεναλίνης και στους D2 υποδοχείς της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο μυός” Διπλωματική Εργασία – Σχολή Θετικών επιστημών – Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2002

σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια:

Tsironis C, Kiortsis DN, Evangelou A, Konitsiotis S. “The effects of NMDA receptor antagonism in a rat model of Tardive Dyskinesia” (abstract) Movement Disorders 2004 May;19(S9): S387 – S399

Pappa S, Tsironis C, Mantas C, Konitsiotis S. “Levetiracetam in tardive dyskinesia: an open label study” (abstract) J NEUROL 2005 Jun;(S2) 252: 120-120

Tsironis C, Marselos M, Konitsiotis S “The evolution of L-dopa-induced dyskinesia in relation to L-dopa dose magnitude and frequency of administration” (abstract) Movement Disorders 2006 21(S13): S73-S74

Konitsiotis S, Tsironis C, Kiortsis DN, Evangelou A. “Effects of N-methyl-D-aspartate receptor antagonism on neuroleptic – induced orofacial dyskinesias” Psychopharmacology 2006 Apr; 185(3):369-77

Konitsiotis S and Tsironis C. “Levodopa-induced dyskinesia and rotational behavior in hemiparkinsonian rats: independent features or components of the same phenomenon?” Behav Brain Res. 2006 Jun 30;170(2):337-41

Tsironis C, Marselos M, Evangelou A, Konitsiotis S. “The course of dyskinesia induction by different treatment schedules of levodopa in parkinsonian rats: is continuous dopaminergic stimulation necessary?” Mov Disord. 2008 May 15;23(7):950-7.

Maranis S, Stamatis D, Tsironis C, Konitsiotis S. “Investigation of the antidyskinetic site of action of metabotropic and ionotropic glutamate receptor antagonists. Intracerebral infusions in hemiparkinsonian rats with Levodopa-induced Dyskinesia.” Eur J Pharmacol. 2012 May 15;683(1-3):71-7